+90 212 347 07 77
info@birlesimvarlik.com

SORU-CEVAP

Varlık yönetim şirketleri; TMSF, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkalrının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere BDDK’dan izin alınarak kurulan şirketlerdir.Bankaların sermayelerini güçlendirmek adına, tahsili gecikmiş alacaklarını bu konuda uzman kuruluşlar olan varlık yönetim şirketlerine satmaları sonucunda, varlık yönetim şirketleri bu alacakların tahsili amacı ile işlemlerini yürütürler.
Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 24.03.2016 tarihinde kurulmuş olup, %100 hissesi TMSF’ye aittir. 04.04.2017 tarihinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. adı altında birleşmiştir.
Alacağın temliki TBK m.183 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Alacağın temliki mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın temliki adı verilir.Alacağın temlikine borçlu katılmaz; bu nedenle borçlunun rızası gerekmediği gibi, böyle bir devirden haberdar olmasıda gerekmez.
Borçlu ile yapılan anlaşmayı, taksit tutarlarını, tarihini ve ödeme bilgilerini detaylı olarak gösteren belgedir. Ödeme planında borcunuzla ilgili haciz, rehin, bloke gibi ilave hukuki masraf doğurabilecek durumlara, taksitlerin tarih ve tutarlarına, şirketin ödeme yapılacak hesap bilgilerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Dosyanızın bulunduğu icra müdürlüğünde dosyanızın kapatılmasına ilişkin tüm işlemler bakımından (hacizlerin fekki, banka blokelerinin kaldırılması vb.) bir takım harç ve masraflar doğabilmektedir. Bu harç ve masraflar icra müdürlüğü tarafından hesaplanmakta olup, tarafınızca karşılanması halinde işlemler yapılmaktır. Anlaşma çerçevesinde alınan kararlara göre ödemeler tamamlandıktan sonra karşılıklı olarak ibra işlemleri yapılmakta olup söz konusu ibraname (borcu yoktur yazısı) kişiye huzurda ve ıslak imzalı olacak şekilde teslim edilmektedir.
Damga vergisi; 488 sayılı damga vergisi kanunu ile belirlenen, çeşitli işlemlerde belge niteliğindeki kağıtlardan alınan vergidir.
BSMV; Banka sigorta muamele vergisi olup, banka ve sigorta işlemlerinden doğmaktadır. Bu işlemlerin miktar veya gelirleri üzerinden hesaplanarak ödenen vergi türüdür.